Gezinstherapie

Tijdens de gezinstherapie worden alle betrokken gezinsleden samengebracht om samen te praten, te zoeken over wat hun als gezin bezig houdt. Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en de therapeut zoekt samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.

Soms wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen. In de sessie daarna wordt dan teruggekomen op de ervaringen met het huiswerk.

Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het doen verminderen of verdwijnen van de gezinsproblemen. Dit wordt bereikt doordat mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren en/of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties met anderen.

De gezinstherapeut is erop gericht de verbindende krachten in het gezin weer sterker te maken en de communicatie te verbeteren zodat gezinnen opnieuw meer bevrediging in hun gezinsleven kunnen vinden. Vaak gaat het over kleine dingen die die meer getolereerd worden van elkaar omdat er zovele kleine ergernissen en frustraties zijn.

Als het om kleine kinderen gaat observeert de therapeut de kinderen wat de reactie en aanleidingen zijn maar ook de ouders worden onder de loep genomen ook hier is een evaluatie van gans het gezin nodig. Hieruit kunnen we heel veel afleiden en orde op zaken stellen zodat het voor een gezin een mooi samenzijn mag worden en niet dat je vanaf je werk al moet denken wat gaat het vanavond weer zijn en hoe gaan we het weer allemaal doorkomen.

Een gezin, een thuissituatie zou een plaats moeten zijn waar iedereen zich goed moet voelen en mag geen broeikast van frustratie en negatieve gevoelens zijn. Het ligt soms op kleine plaatsen maar vaak is het zo dat mensen niet meer weten hoe ze het terug kunnen sturen. Op zo’n moment is het best dat je een therapeut aanspreekt.