Relatietherapie

Relatietherapie is bedoeld voor paren die problemen ervaren met elkaar. Misschien zijn er irritaties of ruzies of is er sprake van onuitgesproken verwachtingen en teleurstellingen. Er kunnen (kleine) problemen zijn die steeds terugkomen. Soms weet je niet meer hoe je samen verder kunt en ontstaat er een vicieuze cirkel. Op een dergelijk moment kan relatietherapie ondersteunend zijn om te helpen hier samen weer uit te komen.

Oorzaken voor het aanspreken van een therapeut:

Slepende partnerconflicten, te weinig gemeenschappelijke interesses, zich in de relatie gekwetst of onvoldoende gewaardeerd voelen, vervreemding van elkaar, bepaalde verwachtingen niet kunnen realiseren in het huwelijk, elkaar niet begrijpen, twijfel over gelukkig maken of gelukkig gemaakt worden, problemen als drankmisbruik, geweld of relaties buiten het huwelijk, twijfel, angst voor de toekomst, achterdocht, jaloezie, onzekerheid,  onduidelijkheid, boosheid, verdriet en nog veel meer emoties maken jouw leven zwaar.

Ook voor andere relatievormen zoals familie-, gezins- en werkrelaties waarin problemen worden ervaren, is deze manier van werken geschikt. Kinderen leven onder een vorm van kopieergedrag van de ouders. Wat wil zeggen dat zij moeten zien dat mensen op een normale manier met elkaar omgaan. Een relatie wil zeggen dat er woordenwisselingen mogen zijn maar dat er zeker ook liefde moet zijn in het gezin met de nodige aanrakingen en knuffels. De therapie heeft dan niet de bedoeling om de relatie te herstellen, maar wel om betekenis te geven aan deze belangrijke fase in je leven. Om te leren uit wat fout ging voor de volgende relatie. Om een synthese te maken van wat goed ging en wat fout ging. Om een goede verstandhouding te kunnen ontwikkelen voor de verdere opvoeding van de kinderen als die er zijn. Elke relatie die je aangaat heeft het risico van conflict krijgen. Een relatie zonder conflicten is meestal oppervlakkig. Meningsverschillen geven mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen. Maar die conflicten kunnen ook een grote invloed hebben op je welzijnsgevoel. Als ze langdurig en vaak voorkomen ga je het moeilijk krijgen. En niet alleen die conflicten maken je relatie moeilijk, misschien is één van jullie toe aan nieuwe uitdagingen of is er sprake van vreemdgaan.

Er moet in ieder geval duidelijkheid komen voor jezelf, je partner en wellicht de kinderen.

Dit is de kans om niet alleen je relatie te laten groeien (want uiteindelijk ligt de relatie met jezelf ten grondslag aan jouw gedrag binnen je relatie). Werken aan je relaties is 'hetzelfde als' werken aan jezelf. De spiegel die jouw relatie je voorhoud geeft je de mogelijkheid tot groei. Het is een unieke kans om eens extra diep op je relatie en op jezelf in te gaan. Dieper ingaan op deze problemen kan enorm belangrijk zijn voor ieders individuele groei, ook als je tenslotte beslist om niet bij elkaar te blijven.